• Bezbednost i zdravlje na radu

  Procena rizika, plan i program obuke zaposlenih za bezbedan i zdrav rad.

 • Poslovi zapošljavanja

  Obaveštavanje, posredovanje pri zapošljavanju i obuka zaposlenih.

 • Konsalting

  INPRO je u mogućnosti da Vam ponudi konsultantske usluge u svim fazama procesa.

 • HTZ Oprema

  Izloženost radnika poslu bez adekvatne zaštite može ugroziti njihove živote ili izazvati povrede sa trajnim posledicama.

 • Protiv požarna zaštita

  Izrada pravila zaštite od požara, obuka, konsalting.Protiv
požarna
zaštita

Zaštita od požara obuhvata skup mera i radnji u odnosu na planiranje, finansiranje, organizovanje, sprovođenje i kontrolu mera i radnji zaštite od požara.
Detaljnije


Naši
partneri

INPRO teži stabilnom i konstantnom razvoju koji podrazumeva, pre svega, odgovornost prema klijentima i napredak u skladu sa njihovim očekivanjima.
Detaljnije

Poslovi zapošljavanja - za poslodavce i kandidate

Baza poslova„INPRO“, u skladu sa odredbama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti («Službeni glasnik RS, broj 36/09), obavlja poslove posredovanja u zapošljavanju državljana Republike Srbije u inostranstvu. Postupak posredovanja uvek započinje na zahtev poslodavca (ili druge agencije za zapošljavanje). Zahtev poslodavca obavezno definiše uslove zapošljavanja, prava i obaveze poslodavca i radnika.
U postupku posredovanja, “INPRO” je dužan da obezbedi zaštitu državljana Republike Srbije koja podrazumeva najmanje jednak tretman po osnovu rada sa državljanima države zaposlenja za vreme rada i boravka u inostranstvu.

Detaljnije
Aktuelni konkursi