O namaPreduzeće doo INPRO je osnovano 1998 godine, sa osnovnom delatnošću inženjeringa u okviru metalopreraživačke industrije i dopunskom delatnošću proizvodnje proizvoda od metala i plastike.

Prilagođavajući se uslovima tržišta, preduzeće je osposobljno za pružanje sledećih usluga:
  • Konsultantske usluge pri koncipiranju ( i projektovanju) i konsultantske usluge u aktuelnim proizvodnim sistemima
  • Poslovi bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite od požara
  • Menadžment ljudskih resursa-poslovi posredovanja u zapošljavanju u zemlji i inostranstvu
U okviru svoje delatnosti preduzeće INPRO je sposobno da realizuje kompletne projekte i poseduje sve licence i ovlašćenja za delatnost kojom se bavi.

Naši klijenti su društveno odgovorna preduzeća, koja vode računa  o  maksimalnom iskorišćenju  svojih proizvodnih kapacitieta i o bezbednosti i zdravlju svojih radnika, odnosno preduzeća koja su ova ulaganja prepoznali kao ulaganja u podizanje kvaliteta i efikasnosti svog  poslovanja.