PRIJAVA ZA POSAO

1. sezonski posao
2. posao nizeg stepena
3. posao mog stepena
4. posao sa nepunim radnim vremenom
5. posao sa punim radnim vremenom
6. nije bitan stepen